Pontaj Electronic cu Cititor de amprente SLK 20

Unica pe piata din Romania, solutia CREASOFT integreaza, in armonie cu legislatia in vigoare, cititorul de amprenta si solutia profesioanla de pontaj electronic CreativeAcces Wi Fi

 

“Un sistem de inregistrare a timpului de lucru ofera lucratorilor un mijloc deosebit de eficient de a accede la date obiective si fiabile privind durata efectiva a muncii efectuate, ceea ce faciliteaza atât dovedirea de catre respectivii lucratori a unei incalcari a drepturilor lor, cât si controlul de catre autoritatile si instantele nationale competente a respectarii efective a acestor drepturi, Curtea de Justitie a Uniunii Europene stabilind prin jurisprudenta sa recenta ca statele membre trebuie sa oblige angajatorii sa foloseasca un sistem care sa permita masurarea cu exactitate a timpului de lucru al angajatilor” (cauza C-55/18 Federacion de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE din 14 mai 2019).

Cum functioneaza?

 • Dispozitivul scaneaza imaginea amprentei digitale cand o persoana plaseaza degetul pe suprafata de citire.
 • Cititorul are propriul procesor si memorie si converteste in timp real informatiile obtinute din scanare, in modele de date digitale criptate sub forma unor siruri de caractere alfanumerice. Conform declaratiei producatorului atat algoritmul cat si scanerul de amprente sunt patentate/omologate pentru a putea fi utilizate in cadrul UE. Exemplu de identificator/semnatura electronica al unui salariat, care rezulta din criptarea unei amprente in timp real si care este stocata in baza de date/server:
  4B075353323100000244470408050709CED00000E244210100000082E90D6E442500860E7200F600264A5200360
  0130F45004644A50EA5007000FB0F4D4479004B0D3A00BE00564A3C009E00520FA800A1444A0F0F00C800130F
  9344CA00460F280034005B4B4700FF00540FE864603027E60DA081821F1054C86BF07B708182432269D4E69EA
  7F7E71F74F988BF5E0129096A058E0BEC45030B3708BBF81A015942D67C8F87CF871AFEA1B3060B3A04D384
  360BBCB8CE831713401BE51E034589152D090092C3203FBB450600A50B223A370D4483071CC0FEFF3A3DC3B
  9C1C2FDC10400C31CE57515006C0A0FFEEA35FD004B4AC0090069E189C386C2FF93060007EFE432BA1B004
  B0F00293846FC08FE46C2FEC146054F174459370CFC2EFD92554616401F000839DEF635FFBAFEFE30FFC0FB
  0754C2373F461E0007541F3BFC84FCFFC0FCFDFD05FEFDBAC1C0FFFFC0FF05C0C2BBC15709004A69B2C4C
  0C35A0B00576D43054062131C000A62D7FF3A29FCBBFDFCFFFEFEFF3AFEC3BAC1C0FFFFC1C03BC1C2840F
  00A5743DC03A556A85FC5D0A00497893C2FD11C13E0D004F7B89C0C37B55510700367C9F70565F010C6FD6FF
  3BE1FDFFBAFFFEFFC0FEC18358C21306003B7F50558010024384D74FC0FEFD38FCFEBAFCFDC0FF0900F9A
  3518461FF5B1A000851D6C371FEFDFCFBFCFC3BFFFC84FF5655540800ACA74E11C1540A0070A78C44593418
  000AA6D3533BFFFFB9F8FBFB305353043E054490CE43FF43FFC10026B65B47050029F596 FFFDBB021042025
  7C09742024F420100000B459700B0F60000
 • In bazele de date CREASOFT, acolo unde sunt transmise toate informatiile de pontaj si control acces, se regasesc doar sirurilele de caractere alfanumerice transmise de cititorul de amprente, care nu pot fi transformate in amprente, ci sunt doar echivalentul unor identificatoare alfanumerice - NU sunt transmise date biometrice. Mai multe detalii despre solutia CREASOFT de pontaj si control access, despre modul de functionare si obtinere rapoarte specifice de pontaj, puteti afla accesand pagina de PRODUSE ( www.creasoft.ro)

Producatorul cititorului de amprenta declara si garanteaza ca amprentele nu pot fi accesate, duplicate sau descarcate din scaner (cititorul de amprente) si poza amprentei nu poate fi obtinuta de nici o terta parte astfel incat produsul nu reprezinta o tehnologie clasica biometrica ce presupune captarea datelor unei persoane, transformarea lor intr-un tipar biometric, stocarea acestuia intr-o baza de date si, ulterior, verificarea identitatii acelei persoane.

Certificari

 

Cadru legislativ

Desi legislatia relevanta din domeniu permite inclusiv utilizarea solutiilor biometrice clasice, cu respectarea anumitor obligatii, respectiv:

[Art. 9 din Regulamentul (UE) 2016/679 intitulat: Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal

(1)Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

(2) Alineatul (1) nu se aplica in urmatoarele situatii: a)persoana vizata si-a dat consimtamântul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdictia prevazuta la alineatul (1) sa nu poata fi ridicata prin consimtamântul persoanei vizate; b)prelucrarea este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale, in masura in care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de munca incheiat in temeiul dreptului intern care prevede garantii adecvate pentru drepturile fundamentale si interesele persoanei vizate.

Legea 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

Art. 5:Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul relatiilor de munca

In cazul in care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicatii electronice si/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de munca, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor, in scopul realizarii intereselor legitime urmarite de angajator, este permisa numai daca:

 • interesele legitime urmarite de angajator sunt temeinic justificate si prevaleaza asupra intereselor sau drepturilor si libertatilor persoanelor vizate;
 • angajatorul a realizat informarea prealabila obligatorie, completa si in mod explicit a angajatilor;
 • angajatorul a consultat sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor inainte de introducerea sistemelor de monitorizare;
 • alte forme si modalitati mai putin intruzive pentru atingerea scopului urmarit de angajator nu si-au dovedit anterior eficienta;
 • durata de stocare a datelor cu caracter personal este proportionala cu scopul prelucrarii, dar nu mai mare de 30 de zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.]

Pentru a nu exista niciun risc, in cazul utilizarii acestui sistem pentru pontaj electronic, recomandam ca angajatorul sa informeze in prealabil si sa se consulte cu sindicatul sau cu reprezentantii salariatilor despre acest comportament al cititorului de amprente SLK20 pentru ca acestia sa isi dea consimtamantul explicit pentru utilizarea sa si pentru a aduce la cunostiinta salariatilor ca acest sistem nu le stocheaza pe nici un calculator si in nici o baza de date poza amprentei.

Pontajul electronic s-a maturizat si a ajuns la un nivel la care devine indispensabil mai ales datorita securitatii ridicate si a protectiei datelor personale.

Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal impune trei obligatii principale: (i) justificarea folosirii sistemului cu luarea in considerare a masurii in care pot fi folosite mijloace mai putin invazive (care nu si-au dovedit eficienta); (ii) demonstrarea faptului ca sistemele sunt proiectate pentru a asigura securitatea si caracterul confidential al prelucrarii si (iii) prezentarea de asigurari cu privire la modul de stocare a datelor, obligatii ce pot fi indeplinite de orice companie ce isi doreste implementarea unui sistem de pontaj ce utilizeaza ca mijloc de pontare configuratia unica rezultata din amprentare.