Planificator program de munca in regim de telemunca

Imagine laptop pe birou

OBLIGATIA LEGALA DE A ORGANIZA PROGRAMUL DE LUCRU ÎN REGIM DE TELEMUNCĂ

Daca aveti peste 50 angajati si aveti salariati ce pot lucra de acasa trebuie sa stiti faptul ca din luna noiembrie a anului 2020 prin Hotararea de Guvern Nr. 935 aveti obligatia legala de a organiza programul de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru acea categorie de salariati la care este posibila.

In situatia in care telemunca nu se poate realiza, atunci programul trebuie planificat astfel incat angajați sa fie impartiti pe grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin o ora.

„Articolul 11 (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, prin Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu completările ulterioare, pentru angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, este instituită obligația organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condițiile legii.

(2) În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați prevăzuți la alin. (1) organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.”

Scapati de posibile amenzi! E simplu cu planificatorul muncii in schimburi, al telemuncii sau al muncii la domiciliu oferit de Creasoft...afla detalii!

Deschide in format pdf

Sursa: https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial--PI--1042--2020.html