Legislatie deducere facturi Unitati Protejate din taxa de persoane cu handicap

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

LEGEA nr. 193 din 21 august 2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități a modificat definiția unităților protejate și a reintrodus în lege posibilitatea ca jumătate din valoarea vărsămintelor de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate să fie utilizată pentru achiziții de bunuri și servicii de la unități protejate.

Extras din Instrucțiunea ANAF cu privire la completarea secțiunii referitoare la sumele datorate de persoanele juridice cu peste 50 angajați pentru persoanele cu handicap neîncadrate:

3.1.6. În cazul în care autoritățile şi instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achiziționarea de produse ori servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, pentru obligația prevăzută la poziția 20 “Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, formularul se completează după cum urmează:

 • în situația în care valoarea achizițiilor este în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare nu există obligația declarării poziției 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin;
 • în situația în care valoarea achizițiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare, la poziția 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară diferența dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziționate;
 • în situația în care valoarea achizițiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poziția 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, nu se declară în luna de raportare, iar diferența de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligației de plată.

Potrivit art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea 448/2006, persoanele juridice care au cel putin 50 de angajati, care nu angajeaza persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, pot opta pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

Astfel, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

 1. să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
 2. să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate."

Ordinul nr. 1423/2020 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate În vigoare de la 09 noiembrie 2020 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 09 noiembrie 2020.

Având în vedere:

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții;
 • Referatul Direcției drepturi persoane cu dizabilități din cadrul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 20.959/DDPD/SCICDPD/ARI din 1.09.2020, în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:
  • Art. 1. - Se aprobă Procedura de autorizare a unităților protejate autorizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  • Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. Art. 3.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.